Administratie & Advies Zoetermeer
Alles over de BV - AA Zoetermeer

Alles over de BV

Wat is een BV voor rechtsvorm?

Een BV is een rechtsvorm die haar aandeelhouders voorziet van een beperkte aansprakelijkheid. Bij een BV is er een juridische scheiding tussen privévermogen en zakelijk vermogen. Een BV komt tot stand door het opmaken van statuten via een notaris die worden verwerkt in een oprichtingsakte.

Winst uit een BV wordt belast met vennootschapsbelasting. Keert de BV winst (dividend) uit aan de aandeelhouder(s) dan dient hierover dividendbelasting te worden betaald.

Een BV is een zelfstandig drager van rechten en plichten. Als rechtsvorm kent de BV aandeelhouders en een directie / directeur. Deze personen genieten beperkte aansprakelijkheid. Dit betekent dat, mits er geen sprake is van wanbeleid, het privévermogen veilig is. Het is toegestaan dat een BV slechts één aandeelhouder heeft. Deze persoon heeft dan tegelijk de rol van directeur-grootaandeelhouder (DGA) en aandeelhouder.

Aandachtspunten BV

Sinds 1 oktober 2012 is er een versoepelde BV-wetgeving van toepassing. De nieuwe wet, de Flex-BV, stelt minder eisen aan het oprichten van de BV. Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 is bijvoorbeeld vervallen.

Nu zijn er nog genoeg verplichtingen over waar de BV aan moet voldoen, denk hierbij aan de notariële oprichting en de verplichte deponering van jaarstukken bij de Kvk, maar ook de gebruikelijk loon regeling voor de DGA.

Wat is het beste? ZZP of BV?

Een ZZP’er werkt als zelfstandige zonder personeel, en feitelijk bent u dan nog steeds een IB belaste ondernemer met een eenmanszaak, een VOF, maatschap of CV (Commanditaire Vennootschap).

Een BV is echter een rechtsvorm. Maar ook die kunt u kiezen als ZZP’er.

Wanneer u als ZZP’er veel winst maakt kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om te kiezen voor BV als rechtsvorm. In de praktijk starten veel ZZP’ers als eenmanszaak en wordt bij het behalen van veel winst de overstap gemaakt naar de BV.

Wanneer uw onderneming groter wordt blijft u daarnaast hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele verliezen mocht het minder goed gaan. Dan kan u dit in privé geld kosten.

Gaat uw winst flink omhoog dan betaalt u met een BV minder belasting dan met een eenmanszaak. De tariefverschillen lopen van 16,5% tot maximaal 52% uiteen.

Let daarbij wel op dat er nog sprake is van een salaris wat u uit de BV dient te halen, en eventueel dividend als u geld uitkeert aan prive. Maar dit laatste is niet verplicht te doen.

De mogelijkheden zijn legio en heel erg feitafhankelijk wanneer een overstap financieel aantrekkelijk is geworden.

In veel gevallen zult u bij het overgaan van een eenmanszaak naar de BV een notaris moeten betrekken (geruisloze en ruisende inbreng), maar dit hoeft niet altijd. Met een activa-passiva transactie is het wellicht prima te regelen om uw onderneming aan de BV te verkopen.

Laat u vooral goed informeren wat de meest gunstige manier is om uw eenmanszaak om te zetten naar een BV.

Voor- en nadelen van een BV

Voordelen BV

Een BV wordt fiscaal gezien als een rechtspersoon. Dit houdt in dat de betrokken natuurlijke personen niet in privé aansprakelijk zijn voor hun privévermogen, indien de BV niet goed loopt of zelfs failliet gaat.

Toch kiest niet iedereen voor een BV, dat heeft te maken met de complexe fiscale en juridische regelgeving, en het past ook niet bij iedere onderneming.

Wanneer dan wel een BV?

Enkele voordelen:

Met een BV als rechtsvorm bereik je een scheiding tussen privé en zakelijk vermogen. Privévermogen blijft buiten schot bij een gedwongen bedrijfsbeëindiging. De BV mag een hypotheek verstrekken aan de privéwoning van de DGA. Bij verkoop van het bedrijf is binnen een BV geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Toetreden tot of overnemen van een bestaande BV is makkelijker. En als uitstraling is de afkorting ‘BV’ achter de bedrijfsnaam een kreet die commercieel goed staat.

Nadelen BV

Een BV hoeft geen groot startkapitaal te hebben. Maar er zal ook echt geld in de BV moeten worden ingebracht. Zeker omdat bijvoorbeeld een euro inbreng voor de Belastingdienst kan worden gezien als wanbeleid, en daarmee bent u achteraf alsnog hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Het startkapitaal kan bestaan uit geld, maar ook uit de inbreng van onroerend goed.

Daarnaast maakt u bij het opstarten van een BV kosten. Die dienen ook betaald te worden. Dus een laag startkapitaal klinkt juridisch aantrekkelijk, maar liquide is dat niet altijd het geval. Te adviseren is een realistisch startkapitaal in te brengen.

Fiscaal heeft de BV ook regels, er is geen zelfstandigenaftrek of startersaftrek, geen MKB-vrijstelling en geen kleine-ondernemersregeling meer. Een BV moet jaarlijks een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel voor inzicht van de gehele wereld, en het oprichten van een BV is duurder en de administratieve kosten zijn vaak hoger. En een veel gemist onderwerp, er is een vereiste van een gebruikelijk loon.

Laat u dus goed adviseren!