Diensten

Administratie & Jaarrekening

U als ondernemer weet dat het voeren van een goede administratie meer is dan alleen boekhouden.

Uit uw boekhouding is een enorme hoeveelheid informatie te halen welke voor u van belang is om uw onderneming te managen. Een goede administratie geeft u inzicht in uw onderneming, de stand van zaken, de brutomarge, het fiscale en bedrijfseconomische resultaat, de liquiditeit en solvabiliteit, etc…

Daarom is het belangrijk een up-to-date administratie te hebben, met duidelijke overzichten, kengetallen en percentages. 
Wij kunnen u hierbij op vele terreinen vakkundig bijstaan, zowel adviserend als uitvoerend.U kunt uw administratie geheel of deels uitbesteden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de dagelijkse boekhouding in eigen beheer te houden met online boekhouden, maar uw jaarrekening en het indienen van uw fiscale aangiften aan ons over te laten. Of wij ondersteunen u bij het interpreteren van de diverse managementinformatie of bij het opstellen van tussentijdse rapportages en begrotingen.

En heeft u daarnaast nog overige financiële vraagstukken zoals bij het opstellen van een financiële planning, een kredietaanvraag, een investeringsvraagstuk of een bedrijfsoverdracht? Met onze ruime ervaring zijn wij in staat u met onze no-nonsense aanpak een ervaren, gemotiveerde en gedegen gesprekspartner te bieden. Vele opties zijn mogelijk. In een verkennend gesprek wordt duidelijk wat uw wensen zijn en wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Wij stellen uw jaarrekening samen in begrijpelijke taal, volgens wettelijke normen en kwaliteitsregels vastgesteld door het NOAB en eventueel aangevuld met de afspraken uit het convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst. Indien u tevens een vennootschap bent (een BV, Stichting of Coöperatie) bestaat de jaarlijkse verplichting de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) te publiceren. Het opstellen van deze rapportage alsmede de verplichte notulen van uw Algemene Vergadering van Aandeelhouders stellen wij voor u op. Als laatste dienen wij met uw toestemming de publicatiestukken tijdig in bij de KvK.

Salarissen

Het bijhouden van de nieuwste wet- en regelgeving, het presenteren van een correcte salarisstrook, het betalen van de juiste loonbelasting, een juiste pensioenafdracht, de directe effecten van de kosten voor uw onderneming en verwerking in uw financiële administratie, het zijn maar een paar punten waarom u wellicht behoefte heeft uw salarisadministratie uit te besteden aan een kantoor met ervaring. Ook kunnen wij met ons team en netwerk u bijstaan met onze ervaring op het gebied van de fiscale regels, subsidies, HR problematiek en inrichting van uw personeelsadministratie. Proactief adviseren maakt hier deel van uit, wijzigt er iets in uw CAO of de wet, u mag van ons verwachten dat wij u tijdig en met een passend advies op de hoogte brengen van de mogelijkheden. Ons doel is het optimaliseren van uw loon- en salarisadministratie, tegen betaalbare prijzen.

“Voor één werknemer of voor duizend werknemers: dit is voor ons geen probleem. Wij bedienen met ons kantoor en state of the art salarissoftware vrijwel alle branches en verzorgen alle digitale aangiften aan Belastingdienst en pensioenfondsen”.

U levert de salarissen (online) aan, A&A Zoetermeer doet de rest.

Naamloos-1

Fiscale aangiften

Ondernemers en bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en vanuit Nederland inkomsten hebben, moeten aan de Nederlandse overheid belasting betalen over hun opbrengst of winst. Voor de meeste ondernemers blijkt het erg moeilijk het fiscale aspect te combineren met de kernactiviteiten waar zij goed in zijn, het uitvoeren van hun vak. Administratie & Advies Zoetermeer kan hierbij fungeren als een fiscaal vangnet door u met raad en daad bij te staan. Dat is óns vak en dat doen wij al jaren voor het MKB.

Administratie & Advies Zoetermeer kan hierbij fungeren als een fiscaal vangnet door u met raad en daad bij te staan. Dat is óns vak en dat doen wij al jaren voor het MKB.

Aangifte vennootschapsbelasting
 • Aangifte en advisering op basis van uw jaarrekening. Hierbij houden wij rekening met de wettelijke regels en de geldende jurisprudentie.
 • Ervaren in het opstellen van aangiften bij structuren met meerdere BV’s (Holding, Beheer en Stichting Administratiekantoor).
 • Advies over belastingoptimalisatie en verliesverrekening.

Aangifte BTW

 • BTW- en ICP-aangifte (goederen en diensten binnen de EU) op basis van uw administratie.
 • Wij houden rekening met de kleine ondernemersregeling en het privégebruik van uw auto en goederen.
 • Standaard verzorgen wij de BTW-suppletie.

Aangifte dividend, kanspel, schenk, – en erfbelasting

 • Wij verzorgen de aangifte dividendbelasting in overleg met de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder), maar ook kansspel, schenk- en erfbelasting zijn voor ons kantoor aangiften die regelmatig worden opgesteld. Hierbij worden alle termijnen in acht genomen zodat u voldoet aan alle spelregels. Let op: Sinds de nieuwe Flexwet zijn er extra eisen aan een dividenduitkering verbonden.
 • Wij verzorgen het indienen van de aangiften bij de Belastingdienst.
 • Wij denken vooruit! In overleg met u passen wij uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan. Zo voorkomt u dat u achteraf te veel rente betaalt.
Naamloos-1

Aangifte inkomstenbelasting

 • Aangifte en advisering op basis van uw jaarrekening en persoonlijke situatie.
 • Grondige controle op zaken als het verkrijgen van toeslagen en recht op middelingen.
 • Voor zowel ondernemers als particulieren.

Aangifte loonheffing

 • Aangifte en advisering op basis van van uw salarisadministratie.
 • Volledig geautomatiseerd.
 • Tijdige informatie over de verschuldigde belasting.
 • Grondige controle op zaken als kortingen en subsidies.

Advisering

Maar wij richten ons op meer dan alleen uw financiële cijfers. Hieronder zijn enkele van deze diensten benoemd:

 • Het kiezen van de juiste bedrijfsstructuur;
 • Het begeleiden bij financieringsvraagstukken;
 • Het maken en beoordelen van prognoses en monitoren van budgetten;
 • Het maken van tussentijdse en periodieke rapportages;
 • Het ondersteunen van het schrijven van een ondernemingsplan;
 • Het adviseren bij het opstarten van het bedrijf;
 • Het verbeteren uw administratieve processen voor meer inzicht in uw onderneming.