Administratie & Advies Zoetermeer
De (ZZP) en IB ondernemer - AA Zoetermeer

De (ZZP) en IB ondernemer

ZZP en belastingen

Een IB (inkomstenbelasting) ondernemer (waaronder de ZZP’er) betaalt inkomstenbelasting en de ZVW (Zorgverzekeringswet) premie.

In je aangifte inkomstenbelasting geef je de winst (of het verlies) van de onderneming aan, waarover je (naast al je andere inkomsten, aftrekposten en vermogen etc..) dan belasting betaald.

Deze winst geeft je aan via een aparte winstaangifte (vaak jaarrekening genoemd). Verder heb je bij het ondernemerschap nog een aantal extra aftrekposten met specifieke voorwaarden zoals het urencriterium.

Wat is het Urencriterium?

Het urencriterium wordt op kalenderjaarbasis toegepast. Dit houdt in dat je dient aan te tonen of je op jaarbasis minimaal 1.225 uur aan de onderneming hebt besteed.

Let op dat alle tijd besteed aan de onderneming meetelt, dus ook netwerken, reizen etc.. Van belang is dat je het kunt aantonen.

Is dat gelukt, dan krijg je de ondernemersaftrek.

Urencriterium 2020 en 2021 is versoepeld

Het kabinet komt ondernemers in 2020 en 2021 tegemoet bij het bijhouden van hun uren, dit door de coronacrisis. Ondernemers moeten minimaal 1.225 uur per jaar aan hun onderneming besteden. Door de coronacrisis kan er minder werk zijn. De Belastingdienst gaat er vanuit dat de ondernemer 24 uur per week aan de onderneming heeft besteed. Voor ondernemers met piekuren in januari – juli is er een aparte regeling. Verzoeken om uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingen worden soepel afgehandeld.

Welke administratieve verplichtingen heeft een ondernemer?

Als ondernemer ben je verplicht om de administratie van een onderneming bij te houden.

Dit kun je zelf doen in een softwareprogramma, in Excel (bij hele kleine ondernemers een optie), of je laat het verzorgen door een boekhouder.

Afhankelijk van je soort onderneming is vaak BTW aan te geven. Dit is per jaar, maand of kwartaal. Je bent verplicht te laten zien hoeveel btw je moet betalen of terugkrijgt.

Verder is het te adviseren om minimaal een urenregistratie en (indien aan de orde) een kilometeradministratie bij te houden.

En niet als laatste is het bewaren van in- en verkoopfacturen, bonnen, agenda’s, bankafschriften enzovoort verplicht, en dat voor minimaal 7 jaar.

Deze opgaaf is niet compleet, maar geeft wel een beeld van wat minimaal nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Verzekeringen?

Als ondernemer loop je risico’s, dat hoort er bij.

Het beste is om al je bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en deze zo goed mogelijk af te dekken door het afsluiten van verzekeringen.

Denk hierbij o.a. aan verzekeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, pensioen, inboedel en diefstal, maar ook voorraad, opstal (als je een pand in eigendom hebt) etc..

Je kunt verzekeringen bijvoorbeeld afstemmen met een onafhankelijke tussenpersoon, die zijn er voor jou, en denken met je mee als ondernemer.

Is een zakelijke rekening nodig?

Nee dat is niet nodig, het afsluiten van een zakelijke rekening is niet verplicht. Maar het is wel handig. Voor jezelf en voor je boekhouder is het de beste manier om overzicht te houden en te voorkomen dat je privé- en zakelijke administratie door elkaar gaan lopen.

Een zakelijke rekening brengt extra kosten met zich mee, maar heeft als voordeel dat je de rekening op je bedrijfsnaam kunt zetten. Dat is professioneler dan een privérekening.

Welke rechtsvorm kan ik kiezen?

Er zijn verschillende rechtsvormen.

Het meest gebruikelijke is een eenmanszaak (De IB en ZZP ondernemer), en dit komt omdat je meestal eerst veel winst moet maken wil het financieel aantrekkelijk zijn over te stappen of te starten in een BV vorm bijvoorbeeld.

Hoofdelijke aansprakelijkheid is vaak een goed uitgangspunt om juist al gelijk bij de start of zo snel mogelijk achteraf alsnog in een BV vorm te stappen. Waarbij financieel voordeel wellicht helemaal niet meer het punt van aandacht kan zijn, maar wel je huis of vermogen veilig stellen, of bij een kans op claims de risico’s zoveel mogelijk te mijden.

Kortom, het is verstandig om voor je begint of tussendoor de verschillende rechtsvormen tegen elkaar af te zetten en te kijken welke rechtsvorm het beste bij jouw onderneming kan passen. Roep hierbij professionele hulp van een adviseur in.

Let op, als je ervoor kiest om een eenmanszaak op te zetten ben jij als ondernemer privé aansprakelijk. Richt je een besloten vennootschap (bv) op dan ben je als ondernemer enkel zakelijk aansprakelijk en wordt jouw privévermogen niet aangesproken als je bedrijf schulden maakt. Bij een bv ben je in dienst van het bedrijf. Je bent verplicht jezelf een salaris te geven en hier belasting over te betalen.