Nieuws

DGA-pensioen; vol verwachting klopt ons hart

Op 20 september aanstaande is het zover…! Dan weten we de precieze plannen van het kabinet voor het pensioen in eigen beheer van de DGA. Vooral de oplossingen voor de ‘partnerproblematiek’ en de overdracht van extern verzekerd pensioenkapitaal wekken de nieuwsgierigheid. Wat wordt de oplossing voor de situatie waarin de partner weigert in te stemmen met afkoop of het omzetten in een spaarvariant? Immers, dan gaat het hele feest niet door. En wat doen we met extern verzekerd pensioenkapitaal; mag dat na 1 januari 2017 nog worden overgedragen aan de eigen BV? Zo nee, dan wordt het nog druk inLees verder..

Lees meer >>

Aftrek werkkamer bij een huurwoning

Als u ondernemer bent en een deel van uw huurwoning voor uw onderneming gebruikt dan mag u onder bepaalde voorwaarden daarvoor de kosten in aftrek brengen van de winst van uw onderneming. De uitspraak geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting zoals de eenmanszaak, Vof en of de maatschap. Het is niet van toepassing voor werknemers en DGA’s. De aftrek bestaat als u tenminste 10% van de huurwoning gebruikt voor uw bedrijf, bijvoorbeeld een kamer voor het bijhouden van uw administratie. U mag dan alle huur in aftrek brengen van de winst. U moet hierop echter een correctie aanbrengen vanwege hetLees verder..

Lees meer >>

Privévermogen erfgenaam beter beschermd

Een erfgenaam wordt vanaf 1 september 2016 beter beschermd bij zuivere aanvaarding van een nalatenschap. Dan treedt namelijk het daartoe strekkende wetsvoorstel in werking dat de Eerste Kamer onlangs heeft aangenomen. Er is vanaf 1 september pas sprake van zuivere aanvaarding als goederen van de nalatenschap worden verkocht of op een andere wijze worden onttrokken aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een uitzonderingsclausule, die het privévermogen van de erfgenaam beschermt tegen onverwachte schulden van de nalatenschap. De erfgenaam kan de kantonrechter op grond van deze clausule verzoeken om bescherming van zijn/haar privévermogen.

Lees meer >>

DGA pensioen in eigen beheer loopt af

Het gaat dan toch gebeuren: het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Als het aan de staatssecretaris ligt met ingang van 1 januari 2017. Opmerkelijk genoeg staat de staatssecretaris in zijn brief van 1 juli jl. toch een periode van drie jaar toe, waarbinnen de DGA de mogelijkheid krijgt om af te kopen. Bij afkoop in 2017 geldt een korting op de grondslag van 34,5%, in 2018 25% en in 2019 nog 19,5%. Wordt niet afgekocht, dan vindt er een overstap plaats naar een spaarvariant. Stemt de partner van de DGA niet in met de afkoop of met de overstapLees verder..

Lees meer >>

Alternatieven voor besparen Box3 heffing

Als vermogende spaarder betaald u nu de bekende Box3 heffing, de vermogensrendementsheffing. Dit kost u 1,2% per jaar over uw belaste vermogen (2016) en vanaf 2017 wordt een nog hogere heffing voor vermogens groter dan € 225.000 per persoon opgelegd. Zijn er alternatieven beschikbaar? Jazeker..

Lees meer >>

Beperkte gemeenschap van goederen een stapje dichterbij

De gemeenschap van goederen wordt beperkt tot het vermogen dat de huwelijkspartners opbouwen tijdens het huwelijk. Vermogen dat een partner had vóór het huwelijk – en giften en erfenissen die hij/zij ontvangt tijdens het huwelijk – blijven privévermogen van de partner die deze vermogensbestanddelen ontvangt. De Tweede Kamer heeft het hiertoe strekkende wetsvoorstel aangenomen. Leggen de huwelijkspartners niet vast wat hun vermogen was voordat zij in het huwelijk traden, of hebben zij de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en/of erfenissen niet geadministreerd? Dan wordt ervan uitgegaan dat deze goederen tot de gemeenschap behoren. Willen de huwelijkspartners dit niet, dan moetenLees verder..

Lees meer >>

Een nieuwe 25% bijtelling auto kopen doet u in 2017

Als u toch dit jaar een nieuwe auto wilt kopen die dit jaar nog onder de 25% bijtelling voor privégebruik valt, dan kunt u wellicht beter wachten tot begin volgend jaar.

Lees meer >>

Toezicht bij verbod op privégebruik auto is vereist

U heeft wellicht een werknemer met een auto van de zaak die hem ter beschikking staat, en hij heeft aangegeven er niet privé in te rijden. Dan heeft u hem dat vast wel schriftelijk verboden om bijtelling te voorkomen.

Lees meer >>

Rentemiddeling een optie?

De hypotheekrente staat inmiddels enorm laag. U kunt hierbij wellicht wel lenen tegen een rente van 2%, voor wel 10 jaar vast. Het kan dus lonend zijn uw oude hypotheek (soms nog wel 5%) om te zetten  in een hypotheek met een lage rente.

Lees meer >>

Online tool OndernemersCheck voor starters

De Belastingdienst heeft onlangs de online tool OndernemersCheck gelanceerd. Deze tool geeft (startende) ondernemers meer duidelijkheid over hun ondernemerschap in de inkomstenbelasting. De check richt zich op vier thema’s rond ondernemerschap: zelfstandigheid, ondernemersrisico, continuïteit en omvang. Zie de OndernemersCheck .

Lees meer >>