Administratie & Advies Zoetermeer
Uitbreiding steunpakket voor ondernemers - AA Zoetermeer

Uitbreiding steunpakket voor ondernemers

1 december 2021

Sinds afgelopen zondag zijn weer strengere coronamaatregelen van kracht. Het kabinet heeft daarom besloten om het steunpakket uit te breiden. Zo komt er weer loonsteun en zijn de fiscale steunmaatregelen verlengd. Hierna lees je de belangrijkste aanvullende maatregelen die het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd.

Langer uitstel van betaling

Het lopende bijzonder uitstel van betaling wordt automatisch verlengd tot 31 december 2021 (dit was 1 oktober 2021). Ondernemers die nog geen uitstel hebben aangevraagd of die alle schulden al hebben afgelost, kunnen opnieuw bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingen over het vierde kwartaal van 2021.
Het verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingschulden die op grond van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de laatste kwartaalaangiften 2021.

Betalingsregeling
De belastingschuld die nog ontstaat tot 1 februari 2022 wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Uitstel verhoging invorderingsrente
De invorderingsrente zou met ingang van 1 januari 2022 worden verhoogd van 0,01% naar 1%. Deze verhoging is een half jaar uitgesteld; tot 1 juli 2022. Daarna wordt de invorderingsrente per half jaar stapsgewijs verhoogd met 1% tot en met 1 januari 2024.
Op 1 juli 2022 gaat deze rente dus naar 1%, met ingang van 1 januari 2023 naar 2% en per 1 juli 2023 naar 3%. Met ingang van 1 januari 2024 is de invorderingsrente weer op het oude niveau van 4%.

Terugkeer NOW
Er komt toch nieuwe NOW-steun. Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor november en december NOW 5.0 aanvragen. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. De voorwaarden van NOW 5.0 komen grotendeels overeen met die van NOW 4.0.

Update 4-12-2021:

Inmiddels is iets meer bekend aangaande de NOW subsidie:
Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW is 20%. De aanvraag voor de 7e tranche van de NOW-regeling kunt u indienen vanaf december 2021 met een formulier dat het UWV binnenkort beschikbaar zal stellen. (De exacte datum is op het moment van schrijven nog niet bekend)

Openstelling NOW-loket
Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers in december al een subsidieaanvraag kunnen doen voor NOW 5.0, zodat zij hun subsidievoorschot ook al in december – nog vóór de salarisbetalingen – kunnen ontvangen.

Deze regeling is inhoudelijk zeer uitgebreid en hier verder niet uitgewerkt. Neem vooral contact met ons kantoor op bij vragen.