Administratie & Advies Zoetermeer
Subsidie nieuwtjes - AA Zoetermeer

Subsidie nieuwtjes

15 januari 2022

Meer subsidie voor isolatiemaatregelen en warmtepomp

Ongetwijfeld ken je mensen die van plan zijn om isolatiemaatregelen te treffen in hun eigen woning. Sinds 1 januari kunnen zij meer subsidie krijgen op grond van de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) als zij twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun woning treffen. Denk aan het isoleren van een vloer, dak en/of gevel en het plaatsen van hoogrendementsglas. Ook de aanschaf van een warmtepomp of hybride warmtepomp kwalificeert voor deze subsidieregeling. Als je aan de voorwaarden voldoen, krijg je niet 20%, maar 30% van de kosten vergoed.

Wacht niet te lang met subsidieaanvraag voor emissieloze personenauto

Particulieren kunnen subsidie krijgen voor de aankoop of (private) lease van een nieuwe elektrische personenauto. Daarvoor is op 3 januari jl. het loket voor de tijdelijke Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) opengegaan. Het subsidiebedrag bedraagt € 3.350 voor een nieuwe elektrische personenauto. In 2023 gaat dit subsidiebedrag naar € 2.950 en in 2024 naar € 2.550. Vanaf 2025 wordt geen subsidie meer verstrekt. In het kader van deze subsidieregeling kan ook subsidie
(€ 2.000) worden verkregen voor de aanschaf van een gebruikte elektrische personenauto. Dit subsidiebedrag blijft de komende jaren gelijk.