Zelfstandig ZZP of DGA en toch sociaal verzekerd – Vrijheid en Zekerheid

Administratie & Advies Zoetermeer biedt in samenwerking met haar partner Uniforce een abonnement aan waarbij de ZZP’er of DGA zelfstandig kan blijven ondernemen maar wel verzekerd is zoals een werknemer daar ook recht op heeft.

De ondernemer krijgt met dit abonnement recht op (*):
1. Een dekking voor de eerste 2 jaar ziekteverzuim;
2. Een dekking voor arbeidsongeschiktheid na de eerste jaar 2 jaar ziekte (WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen);
3. Recht op een WW (Werkeloosheidswet) uitkering (op dit moment maximaal 38 maanden);
4. U kunt uw eigen pensioen opbouwen in uw eigen polis (dus geen ZZP sociaal fonds van de overheid) waarbij mogelijk fiscale voordelen zijn te behalen.
(*) voordelen afhankelijk van persoonlijke situatie en inleg.

Vrijheid en Zekerheid

Omdat u in feite werknemer wordt bent u ook verzekerd via het sociale stelsel. U heeft dus de zekerheid van het sociale vangnet zoals werknemers die kennen. Inclusief arbeidsongeschiktheidsverzekering, werkloosheidsuitkering, zwangerschapsverlof. U en uw gezin zijn dus altijd verzekerd van een vorm van inkomen.
Het Uniforce Concept is goedgekeurd door Belastingdienst en UWV.

Vraag naar de werking van het concept bij Administratie & Advies Zoetermeer B.V.
Telefoon 079-316 10 50

Naar het nieuwsoverzicht