WW wijzigingen in 2016

Ingaande 1 januari 2016 treedt het laatste gedeelte van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Hiermee treedt o.a. het verkorten van de uitkeringsduur van de Werkloosheidswet (WW) in werking.

Een werknemer die zijn baan verliest en voldoet aan bepaalde voorwaarden, heeft nu recht op een WW-uitkering van maximaal 38 maanden. In de WWZ is besloten om deze maximale duur terug te brengen naar 24 maanden. Dit gaat gelijdelijk. Ingaande januari 2016 is het maximum 37 maanden, en daarna elk kwartaal wordt dit 1 maand korter. Vanaf 1 april 2016 is de maximale duur dus 36 maanden, en op 1 april 2019 is de maximale duur 24 maanden.

Er is een optie dat werknemer een derde jaar WW uitkering behoudt, maar dat zou dan geregeld moeten worden door een in het CAO verplichte premie te betalen.

Naar het nieuwsoverzicht