Wonen en werken in hetzelfde pand? Wellicht een aftrekpost?

Er zijn mogelijkheden voor de ondernemer (en of ZZP’er) die woont en werkt in zijn privé (huur) woning, om de kosten van de in de woning aanwezige werkruimte als bedrijfskosten op te nemen. Dit lukt alleen als sprake is van een kwalificerende werkruimte. Geen eigen ingang of geen eigen toilet in die werkruimte kunnen bijvoorbeeld een probleem voor deze aftrek vormen.

Echter volgens de wet en recent bevestigd door de Hoge Raad mag er een forfaitaire kostenaftrek van 4% van de verkoopwaarde van de woning over het deel toebehorend aan de werkruimte worden toegepast, en kunnen er kosten in aftrek gebracht worden die in huurverhoudingen normaal ten laste van een huurder komen.

Er is daarnaast de mogelijkheid voor bijvoorbeeld de ZZP’er die een deel van zijn huurwoning voor zijn onderneming gebruikt het huurrecht tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen. Dit kan een leuke aftrekpost inhouden. De werkruimte moet dan wel minimaal 25% van de ruimte in de woning betreffen en zakelijk gebruikt worden. In ieder geval kunnen de huur en de overige kosten in aftrek op de winst komen, maar dient er wel een privécorrectie van 1,35% van WOZ waarde plaats te vinden voor het woongenot.

Stem uw situatie af met ons kantoor zodat de meest optimale keuze gemaakt kan worden.

Naar het nieuwsoverzicht