WKR wijzigingen 2016

Er zijn in 2016 twee grote wijzigingen in de WKR (Werkkostenregeling) volgens de Belastingdienst. Dit zijn de aanscherping van de gebruikelijkheidstoets en het belasten van rentevoordeel van personeelsleningen voor een eigen woning.

Er is weinig gewijzigd in 2016, de vrije ruimte bedraagt nog steeds 1,2% van de fiscale loonsom van uw onderneming, en vrijwel alle nihil waarderingen en gerichte vrijstellingen blijven van kracht.

De grote wijzigingen zijn:

  1. Rentevoordeel personeelsleningen zijn ingaande 2016 niet meer toegestaan om dit voordeel in de vrije ruimte onder te brengen. Het rentevoordeel inclusief kosten moet altijd tot het loon van de werknemer worden gerekend. De werknemer moet er dus altijd loonbelasting/premie volksverzekeringen over betalen. En de werkgever betaalt er werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen over;
  2. De tweede verandering is het aanscherpen van het gebruikelijkheidscriterium. De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die de werkgever aanwijst als eindheffingsloon, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Ingaande 2016 geldt verder dat het aanwijzen van de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van een bepaalde omvang gebruikelijk moet zijn.
    Als werknemers ieder jaar een belaste bonus van € 1.000 ontvangen, is het niet gebruikelijk als de werkgever die bonus plotseling onbelast (via de vrije ruimte) uitdeelt.
Naar het nieuwsoverzicht