VOF failliet betekent niet automatisch vennoot failliet

Tot voor kort leidde het faillissement van een VOF automatisch tot het faillissement van de vennoten/ natuurlijke personen. Daarop is de Hoge Raad teruggekomen. Een schuldeiser die zowel de vof failliet wil laten verklaren als de afzonderlijke vennoten, moet daarvoor afzonderlijke verzoeken indienen die ook afzonderlijk moeten worden beoordeeld.

Met name het afgescheiden vermogen maakt het mogelijk dat een vof wel kan zijn opgehouden te betalen, maar dat de vennoten met privévermogen nog wel in staat zijn te betalen. Ook de schuldsaneringsregeling die openstaat voor vennoten verzet zich tegen automatische faillietverklaring van de vennoten.

Tip

De vennoten werden tot nu toe wel steeds vermeld in de faillietaanvraag, maar dit leidt nu niet meer direct tot hun faillissement. Het nieuwe uitgangspunt van de Hoge Raad betekent dat in een faillietaanvraag zowel de naam van de vof als de afzonderlijke namen van de vennoten moeten worden genoemd, als het de bedoeling is om zowel de vof als de vennoten failliet te laten verklaren. Vervolgens moet de betalingscapaciteit van de vof en iedere individuele vennoot afzonderlijk worden onderzocht om te bepalen of een faillietverklaring voor ieder van hen afzonderlijk op zijn plaats is.

Wij wijzen u als cliënt/crediteur hierop, anders kan u een verhaalsmogelijkheid mislopen. Bent u een potentiële failliete vennoot? Dan is het belangrijk om te weten dat u niet failliet kan worden verklaard, zolang het verzoek om gebruik te maken van de schuldsaneringsregeling nog niet is afgerond,. Zelfs als uw VOF al wel failliet is.

Naar het nieuwsoverzicht