Vervanging VAR uitgesteld tot 1 april 2016

De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), de wettelijke regeling ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), gaat niet in op 1 januari 2016, maar pas op 1 april 2016. Staatsecretaris Wiebes van Financiën heeft de invoering uitgesteld vanwege de vele bezwaren die in de Eerste Kamer tegen dit wetsvoorstel naar voren zijn gebracht. De huidige VAR-regeling wordt verlengd tot 1 april 2016.

De Eerste Kamer is kritisch over wetsvoorstel. De senatoren hebben met name twijfels over de noodzaak van de wet, de planning en uitvoerbaarheid daarvan, de rol van intermediairs en de inbedding is ons fiscale stelsel. De meeste zorgen richten zich op de modelovereenkomsten die de Belastingdienst sluit met brancheorganisaties. Wiebes heeft inmiddels moeten erkennen dat een volledig dekkend stelsel van voorbeeldovereenkomsten per 1 januari 2016 niet haalbaar is.

De behandeling van de wet DBA is uitgesteld, en de streefdatum voor de inwerkingtreding is verschoven van 1 januari naar 1 april 2016. Daardoor schuift ook de implementatietermijn op, tot 1 januari 2017. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben tot die datum de tijd om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een voorbeeldovereenkomst. De Belastingdienst zal in deze implementatietermijn wel toezicht houden, maar geen repressieve handhavingsmaatregelen treffen. De geldigheid van de in 2014 afgegeven VAR’s wordt verlengd tot 1 april 2016. Die verlenging had al eerder plaatsgevonden: de 2014 VAR’s blijven geldig tot t 1 april 2016 (mits de omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden verricht niet gewijzigd zijn).

Naar het nieuwsoverzicht