Versoepeling informatieplicht eigenwoningschuld

De belastingplichtige die voor de financiering van zijn eigen woning vanaf 2013 geld geleend heeft bij bijvoorbeeld zijn eigen BV, een particulier of een familielid moet jaarlijks gedetailleerde informatie over die lening aan de Belastingdienst verstrekken. Dat gebeurd via een modelformulier van de Belastingdienst. Wordt deze informatie niet tijdig verstrekt, dan heeft dat tot gevolg dat de rente op de betreffende eigenwoningschuld (tijdelijk) niet in aftrek kan worden gebracht .

Vanaf het belastingjaar 2016 wordt deze informatie in het aangifteproces opgenomen en is geen model meer nodig. Renteaftrek is alleen nog mogelijk als in de aangifte de vragen over de eigenwoninglening correct zijn beantwoord, en daarmee wordt dan voldaan aan de informatieplicht.

Naar het nieuwsoverzicht