Veranderingen Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2017

Veranderingen Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 stijgen de brutobedragen van het wettelijk (jeugd)minimumloon.

Daarnaast zijn de volgende aanpassingen/veranderingen:

  1. Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 jaar naar 22 jaar;
  2. Per 1 juli 2017 gaat het minimumloon voor 18- tot en met 21 jarigen extra omhoog;
  3. Per 1 juli 2019 is het de bedoeling dat de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat;
  4. Dus in 2019 gaat het minimumloon voor 18- tot en met 20 jarigen nogmaals omhoog;
  5. Werkgevers krijgen voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21 jarigen compensatie via het minimumjeugdloonvoordeel. Zie uitleg hieronder (compensatie werkgevers).

Wijzigingen minimumloon 2017 – 2019

Leeftijd nu 1-jul-17 1-jul-19
15 jaar 30,0% 30,0% 30,0%
16 jaar 34,5% 34,5% 34,5%
17 jaar 39,5% 39,5% 39,5%
18 jaar 45,5% 47,5% 50,0%
19 jaar 52,5% 55,0% 60,0%
20 jaar 61,5% 70,0% 80,0%
21 jaar 72,5% 85,0% 100,0%
22 jaar 85,0% 100,0% 100,0%
23 jaar en ouder 100,0% 100,0% 100,0%

 

Per 1 juli 2017 gelden de onderstaande bedragen per maand bij een volledige werkweek. Bedragen zijn exclusief vakantiegeld.
15 jaar € 469,60
16 jaar € 540,05
17 jaar € 618,35
18 jaar € 743,55
19 jaar € 860,95
20 jaar € 1.095,80
21 jaar € 1.330,60
22 jaar en ouder € 1.565,40

 


 

Compensatie werkgevers door toekennen minimumjeugdloonvoordeel

Werkgevers kunnen voor de bovengenoemde extra verhoging voor 18- tot en met 21 jarigen compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel. Dit betaalt de Belastingdienst automatisch aan u uit in de tweede helft van 2019 op basis van gegevens van het UWV.

U krijgt dan het voordeel over zowel het tweede halfjaar van 2017 als geheel 2018. U hoeft hiervoor niets te doen. Hieronder vind u de bedragen die bij de tegemoetkoming horen.

Leeftijd op 31 dec Compensatie per uur Maximale compensatie over tweede helft 2017 en heel 2018
18 jaar € 0,23 € 478,40
19 jaar € 0,28 € 582,40
20 jaar € 1,02 € 2.121,60
21 jaar € 1,58 € 3.286,40

 

Voor werknemers van 22 jaar of ouder (en vanaf 1 juli 2019 van 21 jaar en ouder), die nu het volwassenminimumloon gaan verdienen, geldt het lage-inkomensvoordeel.

Om in aanmerking te komen voor het lage-inkomensvoordeel moet de werknemer per kalenderjaar ten minste 1248 uur bij u gewerkt hebben en tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen.

Uitzondering MBO (BBL)

Indien een Mbo’er bij u een leerplek heeft in het kader van de BBL (BeroepsBegeleide Leerweg) geldt het verhoogde minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen niet.

Deze werknemers behouden het huidige minimumjeugdloon. Als de Mbo’er 21 of 22 jaar is, krijgt hij wel het behorende minimumjeugdloon zoals in de tabel staat.

 


 

Veranderingen per 1 januari 2018 bij meerwerk (extra uren)

Uw werknemer werkt extra als hij meer uren werkt dan in zijn contract staat of meer uren maakt dan de volledige werkweek in uw branche of organisatie. Als in uw branche of in het contract met uw werknemer de volledige werkweek 40 uur telt en de werknemer 5 uur extra heeft gewerkt, moet uw werknemer ten minste gemiddeld 45 keer het minimumloon per uur betaald krijgen over die betreffende week. In dit geval 45 keer keel € 9,04. Als de werkweek 36 of 38 uur telt, dan neemt u het bijbehorende bedrag uit onderstaande tabel. Voor werknemer jonger dan 22 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Volledige werkweek Minimumloon per 1 juli 2017 per uur vanaf 22 jaar (excl vakantiegeld)
36 uur € 10,04
38 uur € 9,51
40 uur € 9,04

 

Uitzonderingen:

Als het in de cao staat en het schriftelijk is afgesproken met de werknemer kunnen extra uren worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd. Om voldoende tijde te bieden aan sociale partners om deze mogelijkheid in de cao op te nemen, is tot 31 december 2018 schriftelijke overeenstemming met de werknemer voldoende.

Deze uren moet de werknemer uiterlijk vóór 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opnemen of moeten aan de werknemer worden uitbetaald. Als het dienstverband wordt beëindigd moet u de uren die nog niet zijn gecompenseerd uitbetalen. Bij compensatie van extra uren in betaalde vrije tijd moet de werkgever bijhouden wanneer de extra uren zijn opgebouwd en wanneer ze zijn gecompenseerd in betaalde tijd. De manier waarop u dat doet, staat u vrij.

Naar het nieuwsoverzicht