VAR Verdwijnt definitief. Onzekerheid terug

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ aangenomen. Daarmee verdwijnt per 1 januari 2016 de Verklaring arbeidsrelatie. Opdrachtgevers krijgen vanaf dat moment alleen nog maar zekerheid over het achterwege laten van inhoudingen bij ZZP-ers als ze werken met door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten.

Die zekerheid is overigens alleen aanwezig als er ook conform de goedgekeurde overeenkomsten wordt gewerkt. Met name dit punt zal bij controles nog wel eens het grote struikelblok gaan vormen.

Het advies is dan ook, bereid u goed voor. Het opstellen van de juiste overeenkomsten kan nog wel eens wat tijd gaan kosten. Net als het verkrijgen van de benodigde goedkeuring van de Belastingdienst.

Administratie & Advies Zoetermeer kunnen u bijstaan bij dit proces, bijvoorbeeld bij het opstellen van de overeenkomsten, maar ook bij het verkrijgen van goedkeuring van de Belastingdienst om inhouding van loonheffingen achterwege te laten.

Naar het nieuwsoverzicht