VAR in 2016, risico nu voor werkgever bij inhuren ZZP

Met de huidige VAR verklaring loopt de opdrachtnemer nu het risico als de VAR onjuist is verstrekt. Zodra echter de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties per 1 januari 2016 in werking treedt, loopt uw onderneming risico op een naheffing of correctie als u een ZZP’er inhuurt. Het risico wordt dus verlegd naar de inhuurder.Als de Eerste Kamer op 27 oktober 2015 instemt met de nieuwe wet wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) ingaande januari 2016 vervangen door een stelsel van modelcontracten die u aangaat met de inhuurkracht. Voldoet u in de praktijk niet aan de inhoud van het overeengekomen contract en is er feitelijk sprake van werknemerschap dan kan de Belastingdienst vanaf 1 januari 2016 een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen aan de inhuurder.

De enige situatie waarin u zeker weet dat uw onderneming niet met een naheffingsaanslag geconfronteerd wordt, is als u een goedgekeurd contract gebruikt en u in de praktijk daadwerkelijk conform de bepalingen in dat contract werkt. Alleen in dat geval hoeft u geen loonheffingen af te dragen voor de opdrachtnemer en hoeft u zich ook geen zorgen te maken over naheffing en correctie.

Er zijn inmiddels enkele modelcontracten gepubliceerd, maar wij verwachten rond eind oktober onze relaties persoonlijk te kunnen benaderen over de stand van zaken.

Naar het nieuwsoverzicht