VAR 2014 blijft voorlopig geldig in 2015

U hoeft als ZZP’er geen nieuwe VAR aan te vragen voor 2015 als de werkzaamheden, voorwaarden en omstandigheden niet zijn gewijzigd ten opzichte van 2014. Maar hoe lang blijft de VAR 2014 in 2015 nog geldig nu de invoering van de BGL op losse schroeven staat?

De staatssecretaris heeft gezegd dat de VAR 2014 voorlopig geldig blijft en dat de Tweede Kamer hierover nader wordt geïnformeerd in het voorjaar. Maar wat is de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar alternatieven voor de BGL?

Het kabinet onderzoekt momenteel een alternatief dat is aangedragen door FNV Zelfstandigen en de Stichting ZZP Nederland. Getoetst wordt of dit alternatief voldoende tegemoetkomt aan de wensen van vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties. Ook wordt beoordeeld of het alternatief voldoet aan de doelstellingen van het kabinet: betere controle- en handhavingsmogelijkheden en een evenwichtiger verdeling van de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Naar het nieuwsoverzicht