Vanaf 1 januari 2017 schenkingsvrijstelling eigen woning weer € 100.000

Ingaande 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd naar € 100.000. Dit gaat gelden voor schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar, en dat geldt voor alle personen, ook als het geen eigen kind betreft. Degene die de schenking ontvangt moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en de schenking gebruiken voor de koop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van de eigenwoningschuld.

De vrijstelling is éénmalig, als de schenker al eerder, in 2013 of 2014 de vrijgestelde schenking van € 100.000 heeft gedaan, kan de opnieuw verruimde vrijstelling in 2017 niet nogmaals worden benut. Is bij een schenking in 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de thans geldende vrijstelling voor de eigen woning (in 2015 maximaal € 52.752, in 2016 € 53.016), dan kan met een schenking in 2017 of 2018 de vrijstelling tot € 100.000 worden aangevuld.

Naar het nieuwsoverzicht