Uw FOR (fiscale Oudedagsreserve) omzetten in banksparen is voordelig

Als u nu in uw onderneming nog een oudedagsreserve heeft staan op de balans, en heeft u liquide middelen over in de zaak die u binnenkort toch niet snel nodig heeft?

Dan kan het fiscaal interessant zijn deze oudedagsreserve (of een deel ervan) om te zetten in een lijfrente (banksparen). U bent dan liquiditeit kwijt maar u krijgt er een gedekte pensioenvoorziening voor terug, en wellicht ook nog een die meer rendement oplevert dan uw huidige banksaldo doet op dit moment.

Daarnaast krijgt u een hogere winst omdat de FOR wordt afgeboekt, en daarmee krijgt u recht op een extra korting van de 14% MKB winstvrijstelling. In de aangifte inkomstenbelasting in privé heeft u dan een lijfrenteaftrekpost die de hogere winst weer teniet doet, zodat u per saldo voordelig uit bent in het jaar van aftrek.

Vraagt u ons gerust of deze mogelijkheid ook voor u aan de orde is, er zitten namelijk wel spelregels aan de aftrekbaarheid van een lijfrentepremie.

Naar het nieuwsoverzicht