Uitstel tot 1 april 2017 voor afhandeling pensioen in eigen beheer

DGA’s krijgen drie maanden uitstel voor het afhandelen van hun pensioen in eigen beheer.

Het gaat hierbij om twee zaken, namelijk het premievrij maken van de pensioenregeling en – indien gewenst – het overbrengen van extern verzekerde pensioenkapitalen naar eigen beheer. Dit kapitaal kan dan ook worden betrokken bij de drie keuzemogelijkheden voor het pensioen in eigen beheer. Die keuzemogelijkheden zijn de bestaande pensioenaanspraken afkopen in 2017, 2018 of 2019 met een korting, belastingvrij omzetten in een spaarvariant of de bestaande pensioenaanspraken in stand laten.

Naar het nieuwsoverzicht