Transitievergoeding nu alvast berekenen

Voor werknemers die vanaf 1 juli 2015 uit dienst treden bij u als werkgever en die minimaal 2 jaar bij u hebben gewerkt geldt op dat moment dat zij recht hebben op een transitievergoeding.

De hoogte van deze vergoeding kan nogal afwijken omdat er diverse factoren zijn zoals de hoogte van het salaris en hoe lang hij of zij in dienst is geweest.

U gaat de vergoeding betalen als het dienstverband wordt beeindingd door opzegging via het UWV, een ontbinding bij de Kantonrechter en het niet verlengen van een bepaalde tijd dienstverband dat twee jaar of langer heeft gelopen.

Natuurlijk zijn er ook redenen waarbij geen vergoeding verschuldigd is, zoals het zelf ontslag nemen door werknemer, het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, werknemer is jonger 18 jaar bij einde dienstverband en werknemer heeft gemiddeld 12 uur of minder per week gewerkt. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Dit kan het geval zijn bij ontslag op staande voet, maar ontslag op staande voet hoeft niet direct te betekenen dat u geen transitievergoeding hoeft te betalen.

Tip: inventariseer welke werknemers op dit moment voldoen aan de voorwaarden en na 1 juli 2015 bij u uit dienst treden, dan stemmen wij graag met u af welke mogelijkheden er zijn en of wij berekenen de vergoeding die u als werkgever verschuldigd bent.

Naar het nieuwsoverzicht