Toekomst DGA pensioen onduidelijk

Als u als DGA een pensioen opbouwt in eigen beheer, dan is het tot op heden niet duidelijk wat de wetgever hier aan wil gaan doen.

De staatsecretaris van Financiën had aangekondigd begin mei 2015 zijn concrete voorstellen voor de aanpak van het DGA-pensioen bekend te maken. Helaas is deze deadline verstreken en is niets meer vernomen…

Zoals het er nu naar uitziet lijkt de DGA in de toekomst te maken te krijgen met een oudedagsbestemmingsreserve (OBR), een soort oudedagsreserve maar dan voor DGA’s. Onduidelijk blijft nog steeds wat er moet gebeuren met bestaande pensioenvoorzieningen en hoe moet worden omgegaan met DGA’s die al een pensioenuitkering van hun BV ontvangen.

Al met al een onduidelijke situatie en een advies is op dit moment niet te geven. Wij houden u op de hoogte.

Naar het nieuwsoverzicht