Het Uniforce abonnement

Ook na de invoering van de Wet DBA blijft het Uniforce-concept de in beton gegoten zekerheid voor de professional en zijn opdrachtgever. Administratie & Advies Zoetermeer biedt in samenwerking met haar partner Uniforce een abonnement aan waarbij de ZP’er of DGA kan blijven werken voor wie en zolang je maar wilt. Met sociale zekerheid zoals een werknemer daar ook recht op heeft.

Ons Concept

Wij richten samen met u de benodigde structuur op in samenwerking met een door u te kiezen notaris. Daarna verzorgen wij voor u de maandelijkse administratie, de aangiften loonheffing, omzetbelasting en de aangifte vennootschapsbelasting, de jaarrekening en de Uniforce Goedkeurings verklaring.

Huisstijl

Administratie en Advies Zoetermeer voert zoveel mogelijk uit onder uw eigen naam met behoudt van uw eigen huisstijl.
Wij kunnen daarbij uw logo, huisstijlkleuren en bedrijfsgegevens plaatsen op alle overeenkomsten, brieven, facturen en overige correspondentie.

 

Voordelen

Meer tijd voor uw Core business;
Geen hoge investeringen noodzakelijk;
Professionele ondersteuning;
Reductie van debiteurenrisico en ziekterisico’s;
Snelle betaling van uw marge;
Integratie van uw huisstijl.

 

 


Uniforce concept in samenwerking van Administratie en Advies Zoetermeer


 • Het Uniforce Concept
  is er op gericht om zelfstandigen, zelfstandig te laten ondernemen, ondanks het feit dat de arbeids relatie met de opdrachtgever gezien kan worden als een arbeidsovereenkomst.
  Een arbeidsovereenkomst bestaat volgens het Burgerlijk Wetboek (7:610) uit drie elementen: -werkgeversgezag
  -persoonlijke arbeid
  -loon.
  In een opdracht moet minimaal een van de drie elementen ontbreken wilt u als zelfstandige worden gezien.

 

 

 

 

 • Hoe het Uniforce Concept werkt
  Met het Uniforce Concept ontstaan juist alle drie de elementen binnen uw eigen BV: de Declarabele Uren BV (DUBV). Omdat de specifieke indeling van de DUBV de drie elementen van een arbeidsovereenkomst heeft, hebben Belastingdienst en UWV een vaststellingsovereenkomst met Uniforce Group gesloten waarin is vastgelegd dat er een arbeidsovereenkomst is tussen u en uw DUBV.
 • “U bent dan een werknemer in uw eigen eenmans-BV.”

 

 

 

 

 

 •  U krijgt met dit abonnement
  -Een dekking voor de eerste 2 jaar ziekteverzuim (tot 100%)*;
  -Een dekking voor arbeidsongeschiktheid na de eerste jaar 2 jaar ziekte (WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)*;
  -Recht op een WW (Werkeloosheidswet) uitkering (op dit moment maximaal 38 maanden);
  -Een eigen pensioen opbouwen in uw eigen polis (dus geen ZZP fonds van de overheid) met fiscale voordelen*;
  -Geen VAR verklaring meer nodig
(*) voordelen afhankelijk van persoonlijke situatie en inleg