Het Tussentijdse cijfers en prognose abonnement

Administratie & Advies Zoetermeer ondersteund u met een continue inzicht in de financiële resultaten en positie van uw onderneming. Hiervoor zijn een drietal producten beschikbaar:

Tussentijdse cijfers

De voordelen van tussentijdse cijfers liggen bij de mogelijkheid uw onderneming tijdig bij te sturen in plaats van een jaar later.

Administratie & Advies Zoetermeer verstrekken u desgewenst uw maand, kwartaal of jaarcijfers. Tegelijk vergelijken wij deze cijfers met voorgaande jaren en uw begroting.

 

 

Management dashboard

Administratie & Advies Zoetermeer vindt het belangrijk dat u altijd inzicht heeft in de ontwikkeling van uw onderneming.

Om deze reden introduceren wij voor onze relaties het Online Management Dashboard.

Met deze tool welke wij onze relaties gratis ter beschikking stellen kunnen wij u desgewenst dagelijks een online overzicht van de belangrijkste factoren van uw onderneming verstrekken zoals:

 

 • Omzet
 • Brutomarge
 • Liquiditeit
 • Debiteuren en crediteuren
 • Resultaat onderneming
 • Etc..

U komt dus niet meer voor verrassingen te staan en u kunt sneller beslissingen nemen om uw winst te optimaliseren.

 

Met deze dienstverlening bent u als ondernemer in staat dagelijks het reilen en zeilen van uw onderneming nauwgezet te volgen.

Prognose

Een prognose opstellen biedt meerwaarde, samen met een solide advies, voor het bepalen van de toekomst van uw onderneming. Samen met u maken wij door middel van hoogwaardige prognosemodellen een volledige prognose voor uw onderneming waarmee de koers van de onderneming in kaart wordt gebracht, en berekenen wij de verwachtingen en mogelijke scenario’s door, zodat u kunt beslissen of de huidige koers voort wordt gezet of juist wordt aangepast. In dit prognose pakket van adviesdiensten maken wij desgewenst taakstellende begrotingen en managementrapportages voor de winst- en verliesrekening, de liquiditeit en de balans. Deze begrotingen zetten wij daarna periodiek af tegen de gerealiseerde cijfers van uw onderneming. U heeft dan op ieder gewenst moment gedetailleerd inzicht in de prestaties van de onderneming, en u kunt tijdig bijsturen of oordelen waarom er afwijkingen zijn.
Het kompas en de richting van uw onderneming kunnen wij aanleveren, en u krijgt inzicht in de koers die u vaart. Daar gaat het om voor een ondernemer. Tijdig inzicht.
Onze prognose diensten bestaan uit:
  • Opstellen prognoses

  • Opstellen taakstellende begrotingen en managementrapportages

  • Realisatie versus begroting

  • Opstellen en adviseren bij investeringsanalyses, bedrijfswaardering, risicomanagement

  • Beoordeling en financiering van nieuwe activiteiten

  • Omzet- en kostenstructuur analyse, bedrijfsbegeleiding en bedrijfsdoorlichting

  • Opstellen uitkeringstoets Flex BV bij voorgenomen dividenduitkeringen

 

Denk u bij het opstellen van prognoses bijvoorbeeld aan vragen als “wat is de invloed op uw resultaat wanneer het ziekteverzuim, de bezetting of productiviteit afwijken van de doelstelling?”.

“Hoe is het verband tussen processen binnen een onderneming en het gerealiseerde financiële resultaat?” Als u als ondernemer niet weet waarom uw resultaat is gestegen of gedaald, kunt u daar nog niet veel mee.

Met tussentijdse cijfers kunnen financiën en processen wel in één oogopslag gevolgd worden. Gedurende het jaar kan dan direct worden ingespeeld op veranderende omstandigheden, maar ook op een zo optimaal mogelijke fiscale positie.

Doordat u niet meer achter de feiten aanloopt, kunt u veel scherper werken en sneller actie ondernemen. U gaat letterlijk van reageren naar anticiperen!

Wilt u meer weten over tussentijdse cijfers of een prognose? Neem dan contact met ons op.