Het Financieren via Crowdfunding abonnement

Voor de MKB ondernemers is het de afgelopen jaren heel moeilijk geworden om een krediet of lening te verkrijgen via de regulieren banken.

Vanuit deze problematiek zijn er diverse initiatieven zoals crowdfunding beschikbaar die een platform creëren waarbij kredietverlening en het behalen van een goed rendement door marktwerking bij elkaar komen.

Een aantal zaken die aan de populariteit van dit concept bijdragen zijn zaken als een toenemende ontevredenheid vanuit de consument richting de banken en verzekeraars alsmede een steeds stroevere wijze van kredietverlening vanuit de bank. Daarnaast zijn de verhoudingen tussen de rente over krediet en de rente over de spaarrekening niet meer in evenwicht.

Genoeg redenen voor consumenten om zich steeds meer toe te leggen op de mogelijkheden die internet biedt op het gebied van sociale netwerken, bankieren en handelen.

Het resultaat is het P2P-lenen, oftewel crowdfunding.

Het door consumenten beschikbaar stellen van kredieten, en daarbij verenigingen, stichtingen en (startend) ondernemers de mogelijkheid te bieden om voor de kredietverlening een ander pad dan de bank te bewandelen.

De diensten welke Administratie & Advies Zoetermeer hierbij bieden zijn:

  • het begeleiden van het gehele aanvraagproces
  • het meewerken aan een adequaat ondernemingsplan
  • het opstellen en doorrekenen van jaarrekeningen, begrotingen en prognoses, alles met het doel een aanvraag tot een succes te brengen.

Wilt u meer weten of uw onderneming via deze nieuwe manier van financieren tot een krediet kan komen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.