Prinsjesdagspecial 2016

Eergisteren was het Prinsjesdag en is het Belastingplan 2017 openbaar gemaakt. In samenwerking met Fiscaal up to Date heeft het Register Belastingadviseurs de voorgestelde fiscale maatregelen voor u samengevat in de RB Prinsjesdagspecial 2016. Deze special vindt u hier.

De meest aansprekende wetsvoorstellen zoals wij deze ervaren zijn hieronder kort weergegeven (voor de uitleg verwijzen wij u graag naar de special):

Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (DGA)
Met ingang van 1 januari 2017 is het niet langer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer. De aanspraken worden nog wel geïndexeerd, als dit is toegezegd. In het wetsvoorstel wordt een aantal opties gegeven aan DGA’s om de bestaande regelingen af te bouwen.
A. Afstempeling en afkoop (afkoopvariant)
B. Afstempeling en omzetting in oudedagsverplichting (spaarvariant)
C. Bevriezen PEB

Verlenging termijn vaststelling aanslag na schenking eigen woning
Vanaf 1 januari 2017 mag iedereen tussen 18 en 40 jaar per schenker eenmalig een schenking van € 100.000 ten behoeve van de eigen woning vrijgesteld ontvangen. Deze vrijstelling is eenmalig, maar het is mogelijk om deze verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren te benutten.

Tarief inkomstenbelasting Box 1
Voor 2017 is er een lichte stijging van de belastingtarieven in de tweede en derde schijf. In 2016 bedragen de tarieven voor de tweede en derde schijf 40,4%. In 2017 wordt dit 40,8%. Ook de algemene heffingskorting valt iets lager uit.

Verandering autobijtelling voor privé gebruik Box 1
Afhankelijk van de auto die u rijdt, heeft u bijtelling bij uw box 1 inkomen. Volledige elektrische auto’s worden belast met 4% bijtelling. Andere auto’s gaan gefaseerd naar één tarief van 22% bijtelling. Welke auto rijdt u in 2017?

Verandering belastingheffing over het vermogen in box
De systematiek van box 3 heffing wijzigt in 2017. Het huidige vaste forfaitaire rendement (fictief voordeel) van 4% verdwijnt. Kort gezegd, hoe groter uw box 3 vermogen, des te progressiever u wordt belast.
Er komen drie schijven. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage gebruik om uw voordeel te berekenen. Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven en percentages in box 3:

box3-tarieven-2017

Verlenging eerste tariefschijf Vpb
Goed nieuws, het tarief wordt verlaagd. Het vennootschapsbelastingtarief bedraagt nu 20% over het belastbare bedrag tot € 200.000, en 25% over het meerdere. Het voornemen bestaat om de eerste tariefschijf in 2018 te verlengen tot € 250.000 en vanaf 2021 structureel tot € 350.000.

Naar het nieuwsoverzicht