Premiekortingen in 2016 ook voor kleine werkgevers aantrekkelijk

Voor kleine werkgevers wordt het aantrekkelijker om werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Nu kunnen zij de premiekorting vaak niet volledig verzilveren, omdat de te betalen premies minder zijn dan de te ontvangen premiekorting.

De premiekorting wordt op dit moment nog verrekend via de loonaangifte, maar vanaf 2016 betaalt de Belastingdienst de korting na afloop van het jaar. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel hiervoor van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De administratieve lasten voor werkgevers verminderen doordat de korting niet meer maandelijks wordt verrekend via de loonaangifte. Ook de kans op fraude wordt kleiner, omdat de Belastingdienst uit kan gaan van de gegevens uit de loonaangiftes van het afgelopen jaar. Jammer is wel weer dat de aanpassing wordt gefinancierd door de premiekorting te verlagen.

Naar het nieuwsoverzicht