Nieuwe Wet heeft voor bepaalde tijd arbeidsovereenkomsten grote gevolgen

De wet Werk en Zekerheid heeft voor bepaalde tijd arbeidsovereenkomsten grote gevolgen. Deze wet geldt vanaf het jaar 2015 maar lopende overeenkomsten kunnen nu al last hebben van de gevolgen van deze wet.

In dit bericht wijzen wij u op de belangrijkste gevolgen voor nieuwe overeenkomsten. Voor de overgangsregeling verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De belangrijkste wijzigingen zijn bij bepaalde tijd arbeidsovereenkomsten:

1. In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag u geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.

Oplossing: contract van 7 maanden verstrekken. Dan mag u weer wel een proeftijd op te nemen.

2. Er komt een aanzegtermijn van één maand voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. U moet de medewerker dan uiterlijk een maand voor het contract afloopt schriftelijk laten weten of het wel of niet wordt verlengd. Ook al eindigt het contract van rechtswege nog wel automatisch, als u niet aanzegt loopt u het risico op een boete. De medewerker heeft dan namelijk recht op een vergoeding van maximaal een maandsalaris. Alleen als werknemer zelf een beroep doet op de vergoeding binnen twee maanden na het einde van het contract, bent u verplicht deze te betalen. Bent u te laat dan geldt de vergoeding naar rato, bijvoorbeeld drie weken te laat, is recht op drie weken salaris.

Oplossing: in elk contract een tekst opnemen dat werknemer vooraf al weet dat hij is opgezegd. Pas uw contracten hier op aan. Daarnaast is het ondanks deze toegestane oplossing te adviseren de opzegging tijdig te doen. Dat is dubbel, maar wel veilig en alleen dan bent u gegarandeerd zeker van uw zaak.

3. Concurrentiebeding
In tijdelijke contracten mag u alleen bij bijzondere omstandigheden nog een concurrentiebeding opnemen.

4. Ook de ketenbepaling wordt aangepast, waardoor tijdelijke werknemers eerder een vast contract krijgen. Nu is het zo dat een tijdelijke medewerker na drie jaar of na vier contracten een vast contract krijgt als de verschillende tijdelijke contracten elkaar binnen drie maanden opvolgen. Straks wordt dit na een periode van twee jaar. En de opvolgingsperiode wordt zes maanden in plaats van drie maanden. Vooral op dit punt verwachten wij problemen met al lopende contracten. Wij adviseren u dan contact met ons op te nemen, de mogelijkheden van verlengen kan per contract verschillen.

5. De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding. Als u een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op een vergoeding van eenderde maandsalaris per gewerkt jaar.

Oplossing: een 7+8+8 maanden (3 overeenkomsten) periode starten voor maximaal 23 maanden. Dan is nooit eeen vergoeding verschuldigd.

6. Tip: Is in uw contracten al gemeld dat een werknemer automatisch bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd ontslag krijgt? Zo niet, laat dit aanpassen.

Naar het nieuwsoverzicht