Administratie & Advies Zoetermeer
Beslissing over box-3-hersteloperatie uitgesteld - AA Zoetermeer

Beslissing over box-3-hersteloperatie uitgesteld

4 februari 2022

Beslissing over box-3-hersteloperatie uitgesteld

Een beslissing over de beleidsmatige invulling van de box-3-hersteloperatie blijft voorlopige uit.

Vandaag wordt wel de uitspraak op bezwaar over de jaren 2017 tot en met 2020 gepubliceerd, maar dat betekent niet dat dan ook een beslissing is genomen over de invulling van de hersteloperatie.

Dat moet volgens staatssecretaris Van Rij zorgvuldig gebeuren en in samenspraak met de Tweede Kamer. Hij geeft aan dat hierover duidelijkheid komt uiterlijk bij de voorjaarsbesluitvorming (eind mei).

De besluitvorming heeft grote budgettaire impact zowel aan de uitgavenkant (enkele miljarden aan compensatie) als aan de inkomstenkant omdat de box-3-heffing (ongeveer € 4,5 miljard) nu stilligt.