Meer kinderopvangtoeslag in 2015

In het jaar 2015 kunt u meer kinderopvangtoeslag krijgen. Dit komt omdat de maximale uurprijzen stijgen waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

De maximale uurprijs voor dagopvang bedraagt € 6,84 (in 2014: € 6,70), voor buitenschoolse opvang is dit € 6,38 (in 2014: € 6,25) en voor gastouderopvang wordt dit € 5,48 (in 2014: € 5,37).  U kunt per kind maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag verkrijgen.

Mocht u werkeloos worden dan kunt u zelfs nog zes maanden kinderopvangtoeslag ontvangen vanaf het moment dat u werkloos wordt. De aanvraagtermijn om kinderopvangtoeslag aan te vragen is gewijzigd. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor de kinderopvangkosten die zijn gemaakt vanaf 3 maanden vóór de datum van de aanvraag. Let u dus scherp op de datum van de aanvraag.

Hebt u meer kinderen die naar de kinderopvang gaan, voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding. Hebt u kinderen met evenveel opvanguren, en zijn de kosten niet even hoog? Dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere vergoeding. Eerder was dit het kind met de laagste kosten. Hierdoor kunt u iets minder kinderopvangtoeslag krijgen.

Naar het nieuwsoverzicht