Maak tijdig bezwaar tegen WOZ-beschikkingen

U heeft hem vast al gehad, de WOZ-beschikking voor 2016 (waardepeildatum 1 januari 2015) van uw gemeente. Gemeenten houden bij de waardebepaling vaak onvoldoende rekening met de invloed van de economische crisis in de aflopen jaren. Ook kunnen er specifieke waardedrukkende factoren aanwezig zijn, die een lagere WOZ-waarde rechtvaardigen. Controleer de beschikking dus goed en maak bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. De WOZ-waarde is immers niet alleen van belang voor het eigenwoningforfait en de OZB. En heeft u hulp nodig, dan kunnen wij u daarbij ondersteunen in de beoordeling en bezwaarfase.

Naar het nieuwsoverzicht