Let op: verzoek teruggaaf EU BTW voor 1 oktober 2015

Ondernemers die in het jaar 2014 BTW belaste prestaties verrichten kunnen de aan hen in rekening gebrachte btw voor zakelijke uitgaven in hun BTW aangifte opnemen als voorbelasting. Voor de teruggaaf van BTW op facturen uit een andere EU-lidstaat moet echter een apart verzoek worden ingediend.

Mocht u dus zakelijke BTW hebben betaald in andere EU landen in het jaar 2014, dan is het advies voor 1 oktober 2015 een verzoek om teruggaaf van BTW in te dienen via het portal van de Belastingdienst. Hou er rekening mee dat de factuurbedragen op jaarbasis (per land) meestal boven de € 250 voor brandstof en € 1.000 voor overige uitgaven liggen, en er een drempel per verzoek op jaarbasis van € 50 aan BTW geldt.

Als het verzoek niet tijdig wordt gedaan, dan neemt de andere EU-lidstaat het verzoek mogelijk niet in behandeling. Teruggaaf van de BTW via deze procedure is overigens niet mogelijk als er in de andere EU-lidstaat aangifte omzetbelasting moest worden gedaan.

Het is wel van belang dat u de benodigde inloggegevens van het portal bezit of tijdig aanvraagt.

Naar het nieuwsoverzicht