Let op uw ID verplichtingen

U bent als werkgever wettelijk verplicht om van al uw werknemers een kopie van hun ID-bewijs bij uw loon- en of administratie te bewaren. Dit is ook aan de orde bij de ZZP’er die met een geldige VAR verklaring bij u werkt.

U dient dus in uw bezit te hebben een kopie van een geldig paspoort of een identiteitskaart. Een kopie van een geldig rijbewijs is dus niet voldoende als bewijs.

Nu is er vorig jaar een nieuw paspoort geïntroduceerd in Nederland, en hier staan de naam, geboortedatum en de pasfoto op een andere pagina dan het BSN-nummer. Maakt u dus van beide pagina’s een kopie.

Bewaarplicht: voor het bewaren van de kopieën bent u verplicht deze in uw administratie te houden gedurende ten minste vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin het dienstverband is beëindigd.

Naar het nieuwsoverzicht