Laatste keer tijdig melden gegevens eigenwoninglening bij familie of BV

Heeft u in 2015 een woning gekocht met een lening van een familielid of van uw eigen BV? In dat geval kan de rente alleen in aftrek worden gebracht op het box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2015, maar moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december 2016. Wordt de aangifte IB 2015 dus pas na 31 december 2016 ingediend, dan moet de melding dus al uiterlijk voor het einde van dit jaar zijn gedaan. Bij een niet-tijdige melding vervalt de renteaftrek over 2015. Deze sanctie vervalt vanaf het aangiftejaar 2016. Vanaf dat belastingjaar hoeft deze informatie alleen nog in de IB-aangifte te worden vermeld.

Naar het nieuwsoverzicht