Laat uw WOZ-beschikking controleren

U ontvangt binnenkort weer de jaarlijkse WOZ-beschikking van uw gemeente. Is de waarde echter wel juist vastgesteld? Wellicht wel, en dan betaald u niet alleen teveel WOZ, maar andere belastingen die hieraan gekoppeld zijn werken ook met deze waarde. Het kan dus lonend zijn bezwaar in te dienen om een lagere waarde te laten bepalen.

Zo is de WOZ-waarde bepalend voor de hoogte van het eigenwoningforfait in box 1 en de waarde van een vakantiewoning of een verhuurde woning in box 3 van de inkomstenbelasting. Ook worden woningen voor de schenk- en erfbelasting op de WOZ-waarde gewaardeerd. Tot slot is de WOZ-waarde van belang voor de afschrijving op gebouwen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

De waardepeildatum voor de WOZ ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De WOZ-beschikking die u binnenkort ontvangt, betreft dus de WOZ-waarde per 1 januari 2014.

Het is te adviseren de WOZ-beschikking te laten controleren want uw gemeente heeft wellicht bij de waardebepaling onvoldoende rekening gehouden met de invloed van de economische crisis of omgevingsfactoren. Bent u het dus niet eens met de vastgestelde waarde, dan kunt u bij uw gemeente bezwaar (laten) aantekenen tot 6 weken na afgifte van de beschikking. Natuurlijk kunnen wij u hierbij ook ondersteunen.

.

Naar het nieuwsoverzicht