Kerstpakketten, wat zijn de regels in 2014 en in 2015?

In december een kerstpakket aan uw werknemers geven is een mooi gebaar van waardering, echter het is verstandig om op de belastingregels te letten. Deze zijn in 2015 anders dan in 2014.

2014
Per werknemer per jaar mag u een kerstpakket tot € 70 inclusief btw verstrekken. Tot deze € 70 heeft dit geen gevolgen voor de werknemer.

U als werkgever moet over de waarde van de geschenken wel 20% eindheffing betalen via de aangifte loonheffing.

Bent u van plan om in 2014 meer dan € 70 per werknemer te geven, dan betaald de werknemer over het meerdere loonbelasting. Voorwaarde hiervan is wel dat het kerstpakket niet duurder dan € 136 mag zijn.

2015
Vanaf 2015 gelden er door de verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) andere regels voor kerstpakketten dan t/m 2014. (er van uitgaand dat u de WKR al niet toepast, dat mag namelijk vrijwillig al drie jaar sinds 2012).

De waarde van een kerstpakket is belast in de WKR, tenzij uw onderneming voldoende vrije ruimte heeft waarin het kerstpakket kan vallen, alleen dan kunt u de kerstpakketten wellicht ongeacht de waarde belastingvrij verstrekken aan uw werknemers.

Valt het kerstpakket buiten de vrije ruimte en/of is uw vrije ruimte al verbruikt door andere vergoedingen en verstrekkingen dan is de waarde van het kerstpakket belast met een eindheffing van 80% die voor rekening van de werkgever komt.

Voorbeeld:
Waarde van een kerstpakket: € 100 (inclusief BTW)
Eindheffing van 80% over € 100 = € 80
Totale kosten kerstpakket voor de werkgever: € 180

TIP: vraag bij ons in het jaar 2015 de vrije ruimte op van uw onderneming voordat u kerstpakketten gaat bestellen, dat voorkomt een wellicht onverwachte naheffing achteraf.

Heeft u vragen over het verstrekken van kerstpakketten in 2014 of in 2015 neemt u dan gerust contact met ons op.

Naar het nieuwsoverzicht