Jaarrekening

De jaarrekening zoals deze genoemd wordt is een rapport met hierin opgenomen een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken van het afgelopen jaar. Het financiële verslag van uw bedrijf. De jaarrekening sluit aan op uw administratie die weer aansluit op boekstukken zoals bonnen, facturen en bankafschriften.

Wat zegt een jaarrekening?

Voor een ondernemer kan een jaarrekening nog niet alles zeggen. Daarom spreken wij, indien er behoefte aan is, de jaarrekening met u door. Denk hierbij aan de ontwikkeling van het resultaat, ontwikkeling van de liquiditeit en solvabiliteit, kasstromen, brutomarge en de inhoud van belangrijke posten in de jaarrekening.

Waarom een jaarrekening opstellen?

Het opstellen van een jaarrekening geeft een goed inzicht in uw financiële resultaten en is daarom voor verschillende doeleinden te gebruiken:

  • Belastingdienst, Iedere ondernemer is te adviseren een jaarrekening op te stellen in verband met de op te stellen winstaangifte in de aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting en controle op de gedane aangiften omzetbelasting.
  • Persoonlijk, De jaarrekening geeft u een duidelijk inzicht in de prestaties van uw bedrijf.
  • Banken, Bij het afsluiten van een lening of hypotheek heeft de bank behoefte aan inzage van uw financiële resultaten van de afgelopen jaren. Als de jaarrekening door een NOAB en HT (Horizontaal Toezicht) kantoor (zoals Administratie & Advies Zoetermeer) is gecontroleerd en opgesteld heeft dit een belangrijke meerwaarde.
  • Kamer van Koophandel, Als u een BV heeft, bent u verplicht de jaarrekening te deponeren bij de KvK.

 

 

 

Managementinformatie

Daarnaast gebruiken wij de jaarrekening om u adviserend en uitvoerend bij te staan. Dit doen wij door u te ondersteunen bij het interpreteren van uw managementinformatie of bij het opstellen van tussentijdse cijfers, prognoses en begrotingen.

Naamloos-1

En heeft u daarnaast nog overige financiële vraagstukken zoals bij het opstellen van een financiële planning, een kredietaanvraag, een investeringsvraagstuk of een bedrijfsoverdracht? Met onze ruime ervaring zijn wij in staat u met onze no-nonsense aanpak een ervaren, gemotiveerde en gedegen gesprekspartner te bieden. Vele opties zijn mogelijk. In een verkennend gesprek wordt duidelijk wat uw wensen zijn en wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Wij stellen uw jaarrekening samen in begrijpelijke taal, volgens wettelijke normen en kwaliteitsregels vastgesteld door het NOAB en eventueel aangevuld met de afspraken uit het convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst.