Heeft u al 1.225 uur gewerkt?

Wij krijgen als kantoor vaak vragen over de 1.225 uur regel voor ondernemers. Deze fiscale regel speelt bij de inkomstenbelasting ondernemer (ZZP, eenmanszaak, Vof) die, als hij of zij per jaar minstens 1.225 uur heeft gewerkt in de onderneming, recht heeft op ondernemersaftrek. En dat levert een leuk bedrag aan aftrekposten op.

Om voor deze ondernemersaftrek (bestaande uit zelfstandigenaftrek, oudedagsreserve, meewerkaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk in aanmerking te kunnen komen, moet u dus aan het urencriterium voldoen. Zoals inmiddels bekend is dit de 1.225 uur eis per jaar.

Deze uren hoeven echter niet allemaal productieve uren te zijn, de indirecte uren tellen ook mee volgens een uitspraak van 25 november 2013 van het Gerechtshof Den Bosch.

Wat zijn nu directe uren (productief of facturabel) en indirecte uren?

Directe uren zijn de uren welke u factureert. Indirecte uren zijn uren die u maakt voor uw bedrijf maar welke u niet kunt of wilt doorbelasten aan klanten.

Voorbeelden hiervan zijn, administratieve uren, studie uren, website onderhouden, reisuren (ook woon-werkverkeer), commerciele activiteiten, besprekingen met de accountant, etc..

Een punt van aandacht, er moet wel enige afhankelijkheid tussen deze soorten uren bestaan, een fiscalist heeft bijvoorbeeld meer studie-uren dan een stratenmaker, maar ook de omzet -winst verhouding speelt een rol.

Om redelijk eenvoudig aan de bewijslast te kunnen voldoen is het te adviseren uw uren dagelijks bij te houden. Natuurlijk zijn andere bewijsmiddelen toegestaan, maar met een goede urenregistratie voorkomt u mogelijk een afwijzing op uw aftrekpost.

Mocht u een voorbeeld wensen van een dergelijke urenregistratie, vraag deze dan op bij ons kantoor. Wij verstrekken u deze tool op verzoek gratis.

Naar het nieuwsoverzicht