Geen aftrek levensonderhoud meer voor kinderen tot 21 jaar

Bent u gescheiden, heeft u kinderen jonger dan 21 jaar, en heeft u geen recht op kinderbijslag en uw kind heeft zelf geen recht op studiefinanciering? In dat geval kunt u recht hebben op een forfaitaire aftrek voor de kosten van levensonderhoud van het kind. Deze aftrek vervalt echter per 1 januari 2015.

De ouder die de kinderalimentatie betaalt, heeft daardoor in 2015 minder draagkracht.

Het beste kunt u nieuwe afspraken maken met de ex-partner over de hoogte van de kinderalimentatie. Mocht u er niet uitkomen, dan kan aan de rechter verzocht worden om de alimentatie te verlagen.

Naar het nieuwsoverzicht