Fiscale & Financiële Bedrijfsadviezen

Ondernemers en bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en vanuit Nederland inkomsten hebben, moeten aan de Nederlandse overheid belasting betalen over hun opbrengst of winst. Voor de meeste ondernemers blijkt het erg moeilijk het fiscale aspect te combineren met de kernactiviteiten waar zij goed in zijn, het uitvoeren van hun vak.

Administratie & Advies Zoetermeer kan hierbij fungeren als een fiscaal vangnet door u met raad en daad bij te staan. Dat is óns vak en dat doen wij al jaren voor het MKB.

Maar wij richten ons op meer dan alleen uw cijfers en het bereiken van belastingbesparingen. Hieronder zijn enkele van deze aanvullende bedrijfsadviezen benoemd:

  • Het kiezen van de juiste bedrijfsstructuur;
  • Het begeleiden bij financieringsvraagstukken;
  • Het maken en beoordelen van prognoses en monitoren van budgetten;
  • Het maken van tussentijdse en periodieke rapportages;
  • Het ondersteunen van het schrijven van een ondernemingsplan;
  • Het adviseren bij het opstarten van het bedrijf;
  • Het verbeteren uw administratieve processen voor meer inzicht in uw onderneming.

Daarnaast zijn wij regelmatig betrokken bij bedrijfsovername- en of bedrijfsopvolging trajecten waarbij onze rol als vertrouwenspersoon onontbeerlijk is. Een moment van groei of juist op het moment van wat mindere groei?

Samen met u zoeken wij naar de beste oplossingen voor u en uw onderneming, altijd met uw belangen op de voorgrond.