Fiscaal voordeel personeelslening verdwijnt

De Fiscale verzamelwet 2015 bevat een belangrijke verandering. Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2016 in werking. Het fiscale voordeel op personeelsleningen verdwijnt. Iets dat behalve de ‘gewone’ werknemer vooral ook de dga raakt.

Renteloze leningen aan uw werknemer / DGA voor de aankoop of verbetering van de eigen woning mogen op dit moment (onder voorwaarden) op nihil worden gewaardeerd. Door de jaarlijkse aftopping met 0,5% van het tarief waartegen aftrek van eigenwoningrente mag plaatsvinden, levert dit de werknemer met een inkomen dat tegen 52% wordt belast een (jaarlijks toenemend) belastingvoordeel op.

Dat acht de staatssecretaris ongewenst. Daarom wordt de huidige nihilwaardering gestopt. Het rentevoordeel zal voortaan verloond worden, waarna het weer als aftrekpost kan worden opgevoerd. Daarmee verdwijnt het huidige fiscale voordeel. Het rentevoordeel op leningen voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of scooter blijft wel bestaan. Daarbij gaat het – dat mag duidelijk zijn – om gemiddeld veel kleinere bedragen.

Naar het nieuwsoverzicht