Emigreren DGA onmogelijk geworden

Wil een DGA fiscaal emigreren dan is dat met ingang van 15 september 2015, om 15.15 uur, onmogelijk gemaakt. De DGA die voor deze datum nog redelijk eenvoudig de AB (aanmerkelijk belang claim) op zijn aandelen kwijt kon raken, wordt nu geconfronteerd met een belastbaar feit, oftewel vervreemding van de aandelen, en wordt de meerwaarde belast.

De nieuwe maatregelen zijn:

  1. de kwijtschelding van de conserverende aanslag na 10 jaar komt te vervallen; deze aanslag blijft onbeperkt bestaan;
  2. elke uitkering van (winst) reserves na emigratie zorgt voor het intrekken van het uitstel van betaling van de conserverende aanslag;
  3. de BV die ten minste 5 jaar in Nederland gevestigd is geweest en vervolgens naar het buitenland wordt verplaatst, wordt geacht nog steeds in Nederland te zijn gevestigd zolang de aan de DGA opgelegde conserverende aanslag niet volledig is voldaan. Door deze vestigingsplaatsfictie kan Nederland belasting blijven heffen over de dividenden die door de BV worden uitgekeerd na verplaatsing naar het buitenland.

Er is nog voldoende discussie mogelijk of deze maatregelen allemaal wel kunnen, dus het is wachten op een proces. Tot die tijd is het voor de DGA er niet makkelijker op geworden.

Naar het nieuwsoverzicht