DGA pensioen in eigen beheer loopt af

Het gaat dan toch gebeuren: het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Als het aan de staatssecretaris ligt met ingang van 1 januari 2017. Opmerkelijk genoeg staat de staatssecretaris in zijn brief van 1 juli jl. toch een periode van drie jaar toe, waarbinnen de DGA de mogelijkheid krijgt om af te kopen. Bij afkoop in 2017 geldt een korting op de grondslag van 34,5%, in 2018 25% en in 2019 nog 19,5%. Wordt niet afgekocht, dan vindt er een overstap plaats naar een spaarvariant. Stemt de partner van de DGA niet in met de afkoop of met de overstap naar de spaarvariant? Dan worden in de visie van de staatssecretaris de eigenbeheeraanspraken bevroren.

Naar het nieuwsoverzicht