DGA let op: Rentekorting personeelslening vervalt

Ingaande 1 januari 2016 is er een nieuwe wijziging voorgesteld, het afschaffen van de nihil waardering van de rentekorting op een personeelslening. Het rentevoordeel wordt ingaande 1 januari 2016 weer tot het belastbare loon gerekend. Dat raakt de DGA die een renteloze lening bij zijn BV heeft opgenomen om zijn woning te financieren.

Daarnaast mag de werkgever dit rentevoordeel niet meer aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. De gevolgen daarvan zijn dat de werkgever het rentevoordeel plus kosten niet meer belastingvrij  aan de werknemer kan doen toekomen onder de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Tevens leidt dit tot een verhoging van het sociaal verzekerde loon, de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen, de Zorgverzekeringswet en het dagloon, met alle financiële gevolgen die daarbij horen.

Werknemers en met name de DGA die dus een renteloze of laagrentende personeelslening voor de eigen woning bij hun vennootschap hebben afgesloten zullen hun financiering dan ook binnenkort moeten herzien c.q. aanpassen in overeenstemming met de nieuwe regels.

Naar het nieuwsoverzicht