Deponering jaarrekening vanaf 2016 uitsluitend digitaal

Ingaande het boekjaar 2016 kunnen kleine rechtspersonen hun jaarrekeningen alleen nog via SBR deponeren bij de Kamer van Koophandel. Is uw adviseur hier al klaar voor?

Als een rechtspersoon geen administratiekantoor heeft die de software hanteert om via SBR te deponeren, kan de jaarrekening online worden ingevuld via de online service ‘Zelf deponeren jaarrekening’. Het verplicht digitaal deponeren staat in een wetsvoorstel dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer. De mogelijkheid om de jaarrekening ook via de post aan te bieden komt dan definitief te vervallen (per fax en e-mail is dit al niet meer mogelijk). Tot nu toe heeft de kleine ondernemer nog een keuze tussen digitaal of per post deponeren.

Naar het nieuwsoverzicht