Nieuws

LEI-nummer voor beleggen in BV

LEI staat voor Legal Entity Identification. Dit is een nummer dat in heel Europa is ingevoerd en dat per juridische entiteit uniek is. Iedere juridische entiteit heeft dit nummer vanaf 1 januari 2018 nodig indien er in financiële waarden wordt belegd. Via dit unieke nummer worden transacties aan de Europese toezichthouders gerapporteerd. De doelstelling hiervan is om frauduleuze handelingen en beursmanipulatie te kunnen opsporen en bestrijden. Het nummer wordt eenmalig toegekend en blijft dan eeuwig aan de betrokken instelling hangen. Dit nummer kan worden aangevraagd via de Kamer van Koophandel. Het kost 65,00 euro (exclusief BTW) per nummer. Het nummer wordt u binnen tien werkdagen toegezondenLees verder..

Lees meer >>

Veranderingen Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2017

Veranderingen Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 stijgen de brutobedragen van het wettelijk (jeugd)minimumloon. Daarnaast zijn de volgende aanpassingen/veranderingen: Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 jaar naar 22 jaar; Per 1 juli 2017 gaat het minimumloon voor 18- tot en met 21 jarigen extra omhoog; Per 1 juli 2019 is het de bedoeling dat de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat; Dus in 2019 gaat het minimumloon voor 18- tot en met 20 jarigen nogmaals omhoog; Werkgevers krijgen voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21 jarigen compensatieLees verder..

Lees meer >>

Btw privégebruik auto: gegevens aanleveren voor 15 juli 2017

De Belastingdienst heeft recent uitspraak gedaan betreffende de btw-heffing op het privégebruik van de auto van 1 juli 2011 tot en met 2016. U kunt nu nog btw terugkrijgen als u aannemelijk kunt maken dat de heffing van 1,5 of 2,7% van de cataloguswaarde bij u te hoog was. De gegevens daarvoor moet u uiterlijk 15 juli 2017 opsturen.

Lees meer >>

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

Het opschorten van het handhaven van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 juli 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als er achteraf geconstateerd wordt door de Belastingdienst dat er sprake is van een dienstbetrekking. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen (en dat is niet verplicht maar wel te adviseren) gebruik maken van bestaande modelovereenkomsten om de arbeidsrelatie te onderbouwen.

Lees meer >>

Uitstel tot 1 april 2017 voor afhandeling pensioen in eigen beheer

DGA’s krijgen drie maanden uitstel voor het afhandelen van hun pensioen in eigen beheer. Het gaat hierbij om twee zaken, namelijk het premievrij maken van de pensioenregeling en – indien gewenst – het overbrengen van extern verzekerde pensioenkapitalen naar eigen beheer. Dit kapitaal kan dan ook worden betrokken bij de drie keuzemogelijkheden voor het pensioen in eigen beheer. Die keuzemogelijkheden zijn de bestaande pensioenaanspraken afkopen in 2017, 2018 of 2019 met een korting, belastingvrij omzetten in een spaarvariant of de bestaande pensioenaanspraken in stand laten.

Lees meer >>

Tot 1 januari 2018 geen naheffing en boete inzake Wet DBA

De invoering van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2018. Dit betekent dat er tot en met eind 2017 geen naheffingsaanslagen of boetes worden opgelegd door de Belastingdienst aan opdrachtgevers en opdrachtnemers die modelovereenkomsten niet goed uitvoeren of die de criteria voor de aanwezigheid van loonbelasting- en premieplicht niet goed toepassen. Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de invoering van de Wet DBA verlengd wordt tot in ieder geval 1 januari 2018. Er is sprake van uitstel, niet van afstel. De Belastingdienst blijft voorbeeldovereenkomsten beoordelen en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten publiceren.Lees verder..

Lees meer >>

Subsidie voor energiebesparing eigen woning

Eigenaren van particuliere woningen en appartementsrechten kunnen vanaf 15 september jl. subsidie aanvragen indien zij ten minste twee energiebesparende maatregelen nemen voor bestaande koopwoningen. Maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn: dakisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie, vloer- c.q. bodemisolatie en het aanbrengen van hoogrendementsglas. Naast de bovengenoemde verplichte keuzes kan extra subsidie worden ontvangen op diverse aanvullende maatregelen. Bovendien kan bovenop de subsidie nog een bonussubsidie worden ontvangen.

Lees meer >>

Laatste keer tijdig melden gegevens eigenwoninglening bij familie of BV

Heeft u in 2015 een woning gekocht met een lening van een familielid of van uw eigen BV? In dat geval kan de rente alleen in aftrek worden gebracht op het box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2015, maar moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december 2016. Wordt de aangifte IB 2015 dus pas na 31 december 2016 ingediend, dan moet de melding dus al uiterlijk voor het einde van dit jaar zijn gedaan. Bij een niet-tijdige melding vervalt de renteaftrek over 2015. Deze sanctie vervalt vanafLees verder..

Lees meer >>

Prinsjesdagspecial 2016

Eergisteren was het Prinsjesdag en is het Belastingplan 2017 openbaar gemaakt. In samenwerking met Fiscaal up to Date heeft het Register Belastingadviseurs de voorgestelde fiscale maatregelen voor u samengevat in de RB Prinsjesdagspecial 2016. Deze special vindt u hier. De meest aansprekende wetsvoorstellen zoals wij deze ervaren zijn hieronder kort weergegeven (voor de uitleg verwijzen wij u graag naar de special): Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (DGA) Met ingang van 1 januari 2017 is het niet langer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer. De aanspraken worden nog wel geïndexeerd, als dit is toegezegd. InLees verder..

Lees meer >>

Verruimde schenkingsvrijstelling voor woning keert terug in 2017

Het kabinet stelt voor om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 weer te verruimen naar € 100.000. Deze regeling heeft voor- en nadelen. Voordeel: De nieuwe vrijstelling geldt niet alleen voor ouders die aan kinderen schenken. Ook grootouders, ooms, tantes en de buurman kunnen schenken binnen deze vrijstelling. Maar de ontvanger mag niet jonger dan 18 jaar en ouder zijn dan 40 jaar. Nadeel: Heeft u de vrijstelling in het verleden al benut? Dan kunnen er beperkingen zijn aan de vrijstelling, zie hiervoor ons stroomschema om de juiste schenkingsbedragen en of mogelijkheden te vinden. Afhankelijk vanLees verder..

Lees meer >>