Btw privégebruik auto: gegevens aanleveren voor 15 juli 2017

De Belastingdienst heeft recent uitspraak gedaan betreffende de btw-heffing op het privégebruik van de auto van 1 juli 2011 tot en met 2016. U kunt nu nog btw terugkrijgen als u aannemelijk kunt maken dat de heffing van 1,5 of 2,7% van de cataloguswaarde bij u te hoog was. De gegevens daarvoor moet u uiterlijk 15 juli 2017 opsturen.
De Hoge Raad heeft op 24 april 2017 uitspraak gedaan in diverse proefprocedures over de btw-heffing op het privégebruik van de auto. De Belastingdienst kreeg op bijna alle punten gelijk. De Hoge Raad vond echter dat het privégebruik niet alleen met een sluitende kilometer administratie kan worden aangetoond, en dat dus lang niet altijd het forfait van 1,5 of 2,7% van de cataloguswaarde van de auto moet worden toegepast.
U mag daarom ook andere vormen van bewijs gebruiken, waaronder statistieken. Belangrijke aspecten hierbij zijn: de aard van uw onderneming en het gebruik van de auto daarin, de positie en de werkzaamheden van de gebruiker en (afspraken over) het privégebruik, zoals regulier woon-werkverkeer. U moet onderbouwen waarom de gegevens in uw geval gebruikt kunnen worden.
Als u vindt dat de toegepaste privéheffing in uw geval te hoog was, download dan het antwoordformulier. Vul het formulier in en stuur de gegevens en de berekening mee op basis waarvan u het privégebruik heeft berekend.

Naar het nieuwsoverzicht