Boete bij te weinig arbeidsongeschikten in dienst?

Bedrijven die vanaf het jaar 2017 te weinig arbeidsgehandicapten in dienst hebben kunnen een boete krijgen van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplek. Dit staat in de Wet banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten. Dit wetsvoorstel ligt nu op tafel bij de Tweede kamer. Valt uw bedrijf hier straks onder?

Er wordt gesteld dat werkgevers met 25 of meer werknemers hier onder gaan vallen. Dit is echter niet helemaal juist, want het gaat op jaarbasis om het gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer. Dat aantal is 1.623 verloonde uren per jaar per werknemer. Dus bij 40.575 verloonde uren of meer valt uw bedrijf onder de quotumplicht.

Wat dus inhoudt dat u bijvoorbeeld met 20 fulltime werknemers van 40 uur per week al snel onder de quotumplicht valt.

Het UWV zal werkgevers gaan informeren over hun quotumplicht en of er voldoende mensen werken, of wat u nog te kort komt.

Naar het nieuwsoverzicht