Betalingsonmacht tijdig melden

Als uw vennootschap de door haar verschuldigde loonheffing en/of omzetbelasting niet op tijd kan betalen dan moet de bestuurder van de vennootschap die betalingsonmacht tijdig melden bij de Ontvanger van de Belastingdienst.

Doet de bestuurder dat niet dan kan hij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de niet betaalde belasting. De melding moet altijd plaatsvinden binnen twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting betaald had moeten worden.

Als de betalingsonmacht betrekking heeft op meerdere vennootschappen die in een concern verbonden zijn, moet de melding per vennootschap plaatsvinden.

Helaas een vaak vergeten punt, met grote consequenties.

Naar het nieuwsoverzicht