Aftrek werkkamer bij een huurwoning

Als u ondernemer bent en een deel van uw huurwoning voor uw onderneming gebruikt dan mag u onder bepaalde voorwaarden daarvoor de kosten in aftrek brengen van de winst van uw onderneming.
De uitspraak geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting zoals de eenmanszaak, Vof en of de maatschap. Het is niet van toepassing voor werknemers en DGA’s.
De aftrek bestaat als u tenminste 10% van de huurwoning gebruikt voor uw bedrijf, bijvoorbeeld een kamer voor het bijhouden van uw administratie. U mag dan alle huur in aftrek brengen van de winst. U moet hierop echter een correctie aanbrengen vanwege het privégebruik van uw woning. Deze correctie bedraagt in 2016 voor de meeste woningen 1,85% van de WOZ-waarde. Het verschil brengt u daarna ten laste van de winst.
Uit vroegere uitspraken herleiden wij verder dat u ook overige kosten in aftrek kunt brengen zoals de WOZ en verzekeringen.
Terugwerkende kracht is wat ons betreft mogelijk zolang aanslagen nog niet definitief zijn.

Naar het nieuwsoverzicht